Průzkum mezi zaměstnanci

Zaměstnanci společnosti Knorr-Bremse na celém světě mají každé tři roky možnost vyjádřit svůj názor na svého zaměstnavatele. Věrohodnost údajů je zajištěna zpracováním provedeným nezávislým institutem. Dotazníky jsou vyhodnoceny anonymně, takže není možné spojit názory s jednotlivými osobami.

Cílem průzkumu je kromě zjišťování míry spokojenosti zaměstnanců, rovněž získání jejich návrhů na zlepšení pracovních podmínek a jejich realizace. Během schváleného a jasně definovaného procesu jsou výsledky sděleny zaměstnancům a ve spolupráci s nimi dále rozpracovány na seminářích, jejichž výsledkem jsou jednotlivá opatření.

Veškerá opatření a návrhy byly při posledním prováděném třetím celosvětovém průzkumu u zaměstnanců poprvé centrálně shromážděny v online databázi. V této databázi byli také uvedeni odpovědní pracovníci, které stanovily jednotlivé týmy. Celkem bylo 73 týmy na celém světě definováno 90 návrhů a 449 opatření.

Tento nástroj zaměstnaneckého průzkumu je již u společnosti Knorr-Bremse dobře zaveden a umožňuje různá sledování a vyhodnocení. Relativní trend je od roku 2002 výrazně pozitivní a společnost Knorr-Bremse se v téměř všech tematických oblastech nachází nad průměrem srovnatelných společností.

Personální Oddělení

Personální Oddělení

V případě zájmu o některou z uvedených pozic nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese:

nabor@knorr-bremse.com
+420 703 170 160

Pokud chcete kontaktovat naše personální oddělení z důvodu jiných dotazů či žádostí, využijte, prosím, níže uvedený kontaktní formulář:

Share