Informer – zákaznický magazín firmy Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge

Informer je zákaznický magazín firmy Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge, světově vůdčího výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla. Vedle brzdových systémů patří k dalším produktovým položkám inteligentní nástupní systémy, klimatizace, řídící komponenty a stěrače, nástupní dveře, třecí materiály, jakož i asistenční systémy řidiče. Mimo toho nabízí Knorr-Bremse jízdní simulátory a elektronické výcvikové systémy pro optimální vzdělávání vlakového personálu.

Informer informuje o novinkách a důležitých poznatcích z firmy a branže. Stěžejními tématy jsou produkty a řešení firmy Knorr-Bremse, jakož i informace o domácích a zahraničních projektech. Magazín se obrací na zákazníky, partnery a zájemce z průmyslu a ze sektoru služeb, z politiky, vědy, jakož i na konzultanty z celého světa, například na provozovatele, výrobce vozidel, provozy a dílny.

Informer vychází třikrát ročně v němčině a angličtině.

Share