Pískovací systémy

Pískovací systémy u kolejových vozidel se používají pro zvýšení přilnavosti mezi kolem a kolejnicí. Spouští se buď automaticky nebo je spouští řidič, který může tuto pomůcku cíleně použít při rozjezdu a brzdění vozidla.

Pískovací systémy

Při nouzovém brzdění vozidla se pískovací systém spouští automaticky. Písek se nachází v zásobníku a v případě potřeby se pomocí stlačeného vzduchu fouká mezi kolo a kolejnici.

Výhody:

  • Volitelné dvoustupňové nebo plynulé pískování závislé na rychlosti
  • Kompletně předmontované zásobníky na písek systém Plug & Play
  • Kompaktní vzhled
  • Příznivé náklady vzhledem k životnosti

Společnost Knorr-Bremse nabízí jako kompetentní partner všechny součásti pískovacího zařízení:

Dodávka vzduchu

Probíhá prostřednictvím kompresoru vozidla nebo malého elektrického dmychadla.

Zařízení pro dávkování písku

Zařízení pro dávkování písku pracují na principu přetlaku nebo podtlaku. Kromě pískovací funkce lze v celém obsahu zásobníku realizovat funkci vysoušení.

Vytápění pískovacích trubek

Zabraňuje zamrznutí a ucpání pískovacích trubek.

Kontrola stavu písku

Kontrola stavu písku probíhá přes průhledové sklo nebo elektronicky prostřednictvím snímače naplnění.

Zásobník na písek

Společnost Knorr-Bremse je jako dodavatel systému schopna dodat zásobníky na písek odpovídající specifikacím zákazníka.

Kryt zásobníku na písek

Kryt zásobníku na písek pro ruční plnění nebo plnění pomocí pistole.

Zařízení pro dávkování písku

Zařízení pro dávkování písku pracují na principu přetlaku nebo podtlaku. Kromě pískovací funkce lze v celém obsahu zásobníku realizovat funkci vysoušení.

Vytápění pískovacích trubek

Zabraňuje zamrznutí a ucpání pískovacích trubek.

Kontrola stavu písku

Kontrola stavu písku probíhá přes průhledové sklo nebo elektronicky prostřednictvím snímače naplnění.

Zásobník na písek

Společnost Knorr-Bremse je jako dodavatel systému schopna dodat zásobníky na písek odpovídající specifikacím zákazníka.

Kryt zásobníku na písek

Kryt zásobníku na písek pro ruční plnění nebo plnění pomocí pistole.

Rail Vehicle Systems

Area Sales Manager

Tel.: + 43 2236 409 0

Fax: +43 2236 409 2412

E-Mail: wolfgang.woess@knorr-bremse.com

-------------------------------------

Sales office Czech Republic
Tel./Fax. +420 469 696 620
Mobile: +420 607 810 640
E-mail: jiri.vytlacil@knorr-bremse.com

Share

Pískovací systémy