Systémy dveří

Nástupní systémy

Při nástupu a výstupu snadno dochází ke zpoždění. Kvalita nástupního systému má proto rozhodující vliv na hospodárnost kolejových vozidel. Disponibilita kolejových vozidel závisí na správném nástupním systému. Výpočty ukazují, že provozně hospodárné používání kvalitního nástupního systému přináší až desetinásobnou návratnost pořizovacích nákladů.

...více

Dveřní systémy pro nástupiště

Dveřní systémy pro nástupiště rozhodujícím způsobem přispívají k bezpečnosti, klimatizaci a čistotě nástupiště. Montují se po celé délce nástupiště. Vlak zastaví v poloze, v níž jsou dveře vozidla a dveře nástupiště v paralelní poloze. Každé dveře pro nástupiště představují automatické posuvné dveře se dvěma křídly. Tyto dveře jsou součástí skleněné stěny. Uzavřená skříň ovládání dveří zabraňuje neoprávněnému vniknutí. Prahy nástupiště poskytují dveřím a stěnovým prvkům další oporu.

...více

Při nástupu a výstupu snadno dochází ke zpoždění. Kvalita nástupního systému má proto rozhodující vliv na hospodárnost kolejových vozidel. Disponibilita kolejových vozidel závisí na správném nástupním systému. Výpočty ukazují, že provozně hospodárné používání kvalitního nástupního systému přináší až desetinásobnou návratnost pořizovacích nákladů.

...více

Dveřní systémy pro nástupiště

Rail Vehicle Systems

Area Sales Manager

Tel.: + 43 2236 409 0

Fax: +43 2236 409 2412

E-Mail: wolfgang.woess@knorr-bremse.com

-------------------------------------

Sales office Czech Republic
Tel./Fax. +420 469 696 620
Mobile: +420 607 810 640
E-mail: jiri.vytlacil@knorr-bremse.com

Share