Ovládací komponenty

Dceřiná společnost společnosti Knorr-Bremse Microelettrica Scientifica vyrábí AC&DC přepínače, odpojovače, odpory a elektroniku jak pro použití v průmyslu a oblasti kolejových vozidel.

Ovládací komponenty

Produkty pro trh kolejových vozidel mají mj. následující vlastnosti: 4 typy chráničů a odpojovačů, které pracují při napětí až 4 kV a při náboji od 50 do 2000 A na pól. Odpory zahrnují brzdové, tlumičové, filtrační a vybíjecí odpory. Společnost MS Elektronik nabízí vysokonapěťové konvertory pro měření napájecího napětí, měření proudu a funkci měření energie, které lze využít na palubě i přepínacích stanicích DC.

Odpory

Jemné a bezpečné brzdění – prostřednictvím odporového brzdění lze kinetickou energii vozidla elektricky odvést, takže nedochází k zatěžování mechanické brzdy v případě neregenerativního vedení nebo u dieselelektrického pohonu. Brzdná energie se odvádí formou tepla pomocí brzdových odporů.

Ochrany

Ochrany spojují a odpojují měniče pro vysokonapěťové pohony a pomocné měniče. Spínají elektrické obvody pomocných měničů při vysokém zatížení, např. ve vytápěcích, klimatizačních, kompresních a osvětlovacích systémech nebo magnetických brzdách.

Jističe

Naše jističe se uplatňují především u lokomotiv pracujících s více systémy, a to pro přizpůsobení konfigurace trakčního obvodu napětí troleje. Společnost Microelettrica Scientifica přizpůsobuje jističe ve všech oblastech použití přímo na míru specifické situaci zákazníka.

Integrované funkční jednotky

Stykače a jističe jsou dodávány v kompaktní konstrukci. Zákazníci se tak nemusejí starat o montáž jednotlivých součástí na vozidle: je třeba pouze utáhnout o několik šroubů více.

Přístroje pro měření vysokého napětí

Přístroje pro měření vysokého napětí od společnosti Microelettrica Scientifica se instalují na kolejová vozidla. Zde měří přívodní napětí v rozmezí 600 V DC až 25 000 V AC. Hodnoty napětí se zobrazují jako přesné výstupní signály na úrovni nízkého napětí. Tak mohou být vyhodnocovány pomocí logiky vozidla, ovládání pohonu, indikátorů napětí a dalších měřících přístrojů.

Přístroje pro měření vysokého napětí

Přístroje pro měření vysokého napětí od společnosti Microelettrica Scientifica se instalují na kolejová vozidla. Zde měří přívodní napětí v rozmezí 600 V DC až 25 000 V AC. Hodnoty napětí se zobrazují jako přesné výstupní signály na úrovni nízkého napětí. Tak mohou být vyhodnocovány pomocí logiky vozidla, ovládání pohonu, indikátorů napětí a dalších měřících přístrojů.

Odpory

Jemné a bezpečné brzdění – prostřednictvím odporového brzdění lze kinetickou energii vozidla elektricky odvést, takže nedochází k zatěžování mechanické brzdy v případě neregenerativního vedení nebo u dieselelektrického pohonu. Brzdná energie se odvádí formou tepla pomocí brzdových odporů.

Ochrany

Ochrany spojují a odpojují měniče pro vysokonapěťové pohony a pomocné měniče. Spínají elektrické obvody pomocných měničů při vysokém zatížení, např. ve vytápěcích, klimatizačních, kompresních a osvětlovacích systémech nebo magnetických brzdách.

Jističe

Naše jističe se uplatňují především u lokomotiv pracujících s více systémy, a to pro přizpůsobení konfigurace trakčního obvodu napětí troleje. Společnost Microelettrica Scientifica přizpůsobuje jističe ve všech oblastech použití přímo na míru specifické situaci zákazníka.

Integrované funkční jednotky

Stykače a jističe jsou dodávány v kompaktní konstrukci. Zákazníci se tak nemusejí starat o montáž jednotlivých součástí na vozidle: je třeba pouze utáhnout o několik šroubů více.

Přístroje pro měření vysokého napětí

Přístroje pro měření vysokého napětí od společnosti Microelettrica Scientifica se instalují na kolejová vozidla. Zde měří přívodní napětí v rozmezí 600 V DC až 25 000 V AC. Hodnoty napětí se zobrazují jako přesné výstupní signály na úrovni nízkého napětí. Tak mohou být vyhodnocovány pomocí logiky vozidla, ovládání pohonu, indikátorů napětí a dalších měřících přístrojů.

Přístroje pro měření vysokého napětí

Přístroje pro měření vysokého napětí od společnosti Microelettrica Scientifica se instalují na kolejová vozidla. Zde měří přívodní napětí v rozmezí 600 V DC až 25 000 V AC. Hodnoty napětí se zobrazují jako přesné výstupní signály na úrovni nízkého napětí. Tak mohou být vyhodnocovány pomocí logiky vozidla, ovládání pohonu, indikátorů napětí a dalších měřících přístrojů.

Přístroje pro měření vysokého napětí

Přístroje pro měření vysokého napětí od společnosti Microelettrica Scientifica se instalují na kolejová vozidla. Zde měří přívodní napětí v rozmezí 600 V DC až 25 000 V AC. Hodnoty napětí se zobrazují jako přesné výstupní signály na úrovni nízkého napětí. Tak mohou být vyhodnocovány pomocí logiky vozidla, ovládání pohonu, indikátorů napětí a dalších měřících přístrojů.

Microelettrica Scientifica SpA
Via Alberelle, 56/58
20089 Rozzano (MI)
Italy
Tel. +39 02 575731
Fax +39 02 57510940

 
Share