iCOM


Získejte přehled o stavu svého vozového parku. iCOM vám umožní sledovat a analyzovat data subsystémů vozidel, optimalizovat provoz a údržbu a snižovat Vaše celkové provozní náklady.

iCOM přináší jedinečný přehled Vašeho vozového parku

Základním předpokladem aktivního řízení provozu a údržby je jednoznačný přehled o aktuálním stavu všech důležitých systémů vlaku.

Aby mohli naši zákazníci přijímat fundovaná manažerská rozhodnutí o svých vozidlech, vyvinuli jsme komplexní systém s důsledně modulární strukturou (iCOM). Se systémem iCOM se diagnostika, která byla až dosud specifická pro jednotlivé systémy, rozšiřuje na celé kolejové vozidlo.

Systém iCOM eviduje, diagnostikuje a stanovuje prioritu vznikajících událostí, aby bylo možné přijmout opatření k jejich odstranění. Díky spojení vysoce vyvinutých měřicích a analytických procesů s automatizovaným stanovením diagnózy je systém iCOM schopen včas oznámit potřebu údržby.

Technické problémy ve vlaku mívají většinou jednoduché příčiny. Jejich identifikace může být naproti tomu těžkou a složitou úlohou v důsledku nedostatečné konzistentnosti dat nebo špatné kvalitě informací, které jsou k dispozici. Aby se tento proces zjednodušil, dodává systém iCOM uživateli přesné a relevantní informace hned od počátku diagnostikování chyby. Vysoká kvalita dat poskytnutých systémem iCOM podstatně zkracuje čas potřebný k identifikaci a korekci zdroje chyb. Výsledkem je vysoká provozní pohotovost vlaku.

Díky tomu jsou naši zákazníci ihned schopni přejít od reakcí na již nastalé situace k předvídání budoucích událostí. Tím lze předcházet výpadkům provozu a ušetřit tak náklady.

Krátce: Se systémem iCOM lze předcházet poruchám a zlepšit plánování údržby. Současně se maximalizuje životní cyklus komponent a prostoje se redukují na minimum.

Tímto nabízí systém iCOM reálnou a měřitelnou přidanou hodnotu – 24/7, celosvětově!

Share

iCOM přináší jedinečný přehled Vašeho vozového parku