Inovace

V budoucnosti bude celé portfolio výrobků Knorr-Bremse na celém světě ještě více spojeno a doplněno výrobky i službami RailServices. Specifické potřeby našich zákazníků bereme velmi vážně. K tomu patří témata jako výměna zastaralých výrobků, modernizace komponent a dílčích systémů, integrovaná řešení modernizace a nové produkty k dovybavení nejmodernějších funkcí. Je nám známo, že otázky schvalování výrobků představují v odvětví kolejové dopravy centrální téma. Z tohoto důvodu děláme všechno, abychom naše zákazníky optimálně podporovali i v tomto ohledu.

Share