Údržba

V úseku RailServices vás budeme podporovat při dodržování cyklů generálních oprav vašich vozidel. S vaším vyškoleným personálem jsou naše servisní centra schopna zajistit pro vás optimální kvalitu. Abychom dokázali udržet co nejkratší doby servisu a naše výkony přizpůsobili vašim konkrétním potřebám, budeme s vámi udržovat úzký kontakt. Téměř všude na světě můžete počítat s přesně optimalizovanými službami ve kvalitě OEM. Ve smyslu vylepšené stability procesů využívají všechna servisní centra Knorr-Bremse osvědčené metody našich vysoce standardizovaných systémů výroby. Než bude opravený díl opět odeslán zákazníkovi, prochází stejnými náročnými procesy testování, jaké se využívají i u našich nových výrobků.

Share