RailServices

ABY VAŠE VLAKY JEZDILY VŽDY

Z důvodu udržení konkurenceschopnosti je pro podnik kolejové dopravy bezpečnost a spolehlivost životně důležitá. Pro vaše cestující je přitom bezpečnost samozřejmostí. Proto se společnost Knorr-Bremse stará během celého životního cyklu vozidel o bezpečnost. Spolehlivost má rozhodující význam z dvojího hlediska: Udržuje provozní náklady na nízké úrovni a zvyšuje přitažlivost vaší nabídky zákazníkům.

 

ABY VAŠE VLAKY JEZDILY VŽDY

Jaké jsou nejdůležitější systémy vlaku, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost? Rozhodující prvky jsou brzdová soustava, systém nastupování a klimatizační soustava. Aby vaše vlaky jezdily vždy, potřebujete partnera jako Knorr-Bremse RailServices.

Základním předpokladem bezpečného fungování vlaku jsou vysoce kvalitní systémy. To však není všechno. Váš personál by měl systémy společnosti Knorr-Bremse důkladně znát a měl by být obeznámen s nejnovějším vývojem. Potřebné náhradní díly kvality OEM musí být k dispozici, kdykoli je potřebujete. Provádění kompetentní a spolehlivé kontroly a údržby kolejových vozidel musí být po celou dobu jejich životního cyklu zajištěno odborníky.

Nejlepším způsobem, jak to zaručit, je spolehnout se na originální díly a služby původního výrobce.

Knorr-Bremse RailServices nabízí navíc možnost modernizace vozidel podle potřeby s cílem vylepšit jejich výkonnost a snížit celkové provozní náklady.

 

Jaké jsou nejdůležitější systémy vlaku, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost? Rozhodující prvky jsou brzdová soustava, systém nastupování a klimatizační soustava. Aby vaše vlaky jezdily vždy, potřebujete partnera jako Knorr-Bremse RailServices.

Základním předpokladem bezpečného fungování vlaku jsou vysoce kvalitní systémy. To však není všechno. Váš personál by měl systémy společnosti Knorr-Bremse důkladně znát a měl by být obeznámen s nejnovějším vývojem. Potřebné náhradní díly kvality OEM musí být k dispozici, kdykoli je potřebujete. Provádění kompetentní a spolehlivé kontroly a údržby kolejových vozidel musí být po celou dobu jejich životního cyklu zajištěno odborníky.

Nejlepším způsobem, jak to zaručit, je spolehnout se na originální díly a služby původního výrobce.

Knorr-Bremse RailServices nabízí navíc možnost modernizace vozidel podle potřeby s cílem vylepšit jejich výkonnost a snížit celkové provozní náklady.

Share