Nákupní podmínky

Právní vztahy mezi našimi dodavateli a společností Knorr-Bremse se řídí všeobecnými obchodními podmínkami příslušné země a případnými jinými písemnými dohodami.

Na tomto místě si můžete ve formátu PDF stáhnout všeobecné obchodní a objednací podmínky platné v Německu.

Share