Dodavatelský portál pro oblast systémů pro užitková vozidla

Společnost Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH spolupracuje s elektronickou nákupní platformou JAGGAER.

Platforma JAGGAER nám a našim dodavatelům umožňuje:

  • standardizovat výměnu informací,
  • zajistit nabídkový proces,
  • zvýšit rychlost komunikace.

Jakmile se do platformy zaregistrujete, můžete získávat informace o výběrových řízeních vypsaných společností Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge, kontaktovat naše nákupčí a zasílat nabídky.

Registrace v rámci platformy JAGGAER je bezplatná. Platforma JAGGAER kromě toho nevyžaduje žádnou zvláštní konfiguraci (řešení ASP) a lze ji snadno integrovat do stávajících systémů.

Share