Dodavatelský portál pro oblast systémů pro užitková vozidla

Společnost Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH spolupracuje s elektronickou nákupní platformou Pool4Tool.

Platforma Pool4Tool nám a našim dodavatelům umožňuje:

  • standardizovat výměnu informací,
  • zajistit nabídkový proces,
  • zvýšit rychlost komunikace.

Jakmile se do platformy zaregistrujete, můžete získávat informace o výběrových řízeních vypsaných společností Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge, kontaktovat naše nákupčí a zasílat nabídky.

Registrace v rámci platformy Pool4Tool je bezplatná. Platforma Pool4Tool kromě toho nevyžaduje žádnou zvláštní konfiguraci (řešení ASP) a lze ji snadno integrovat do stávajících systémů.

Share