Nová generace ekologických filtrů pneumatických systémů vozidla založených na globální platformě


Projekt s názvem „Nová generace ekologických filtrů pneumatických systémů vozidla založených na globální platformě“ má za cíl zavedení do sériové výroby zcela nově vyvinuté a patentově chráněné řady vzduchových filtrů nové generace, které mají unikátní vlastnosti a konstrukční řešení

V rámci projektu bylo dosaženo splnění indikátorů inovace produktu i inovace procesu. Inovace produktu zahrnuje vývoj a uvedení na trh zcela nového inovovaného produktu, který splňuje potřebné fyzické parametry. Inovace procesu spočívá v pořízení inovativní linky (označení FP10), která splňuje parametry dle podnikatelského záměru a umožňuje výrobu inovovaného produktu.

Projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027112 „Nová generace ekologických filtrů pneumatických systémů vozidla založených na globální platformě“ je spolufinancován Evropskou unií.

Máte nějaké otázky?

Rádi Vám je zodpovíme.

Share