Rozšíření výzkumných kapacit společnosti KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla v ČR, s.r.o.Cílem projektu s názvem „Rozšíření výzkumných kapacit společnosti KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla v ČR, s.r.o.“ v rámci Výzvy Potenciál - VIII bylo rozšíření stávající kapacity současných výzkumných a vývojových oddělení v reakci na tržní příležitosti jako jednoho z pilířů společnosti. Projekt pozitivně přispívá dlouhodobé konkurenceschopnosti společnosti na mezinárodním trhu.

Projekt byl rozdělen na jednotlivé etapy. První etapa skončila 31.12.2022, druhá etapa byla ukončena k 30.06.2023 a závěrečná (třetí etapa) projektu měla datum ukončení 30.11.2023.

Všechny etapy byly úspěšně zakončeny splněním podmínek dotačního programu.

Níže je uveden přehled v rámci projektu pořízených položek:


Seznam položek pořízených v rámci projektu

Označení Název položky Umístění
H01 Odhlučnění testovací dílny ADB H5
H02 Testovací zařízení pro životnostní test brzdových válců H5
H02 Modernizace zařízení pro statický životnostní test kotoučových brzd – řídící jednotka + 4 stoly H5
H03 Měření těsnosti brzdových válců H5
H05 Převodovka pro dynamický životnostní test H5
H06 Ostřiková komora SPK/R600 pro protection test H5
H08 Odsávací zařízení prachu typ DS 65600 Ruwac H5
H09 Korozní komora H5
H10 Pec pro teplotní test ADB H5
H11 Zařízení pro indikaci lomu magnetickou neinvazivní metodou H5
H12 Převodovka pro dynamický životnostní test H5
H13 Měření těsnosti brzdových válců H5
H14 Elektrická šroubovací jednotka na rozebírání ADB H5
H15 Pracovní stůl s odsáváním pro testování magnetickou neinvazivní metodou H5
H16 Kompozitní 3D tiskárna H5
H17 Zařízení pro tlakové formátování H5
R10 Universal test bench – Additional Software Functionality for REMAN H7
R12 Mobilitaetsplatform Mobil-Eye test bench H7

Pro bližší info týkající se volných kapacit zařízení uvedených v tabulce výše prosím kontaktujte Michala Horáčka, Team Leadera pro Design & Testing Department AD:

e-mail: Michal.Horacek@knorr-bremse.com

telefon: +420 482 363 637

Projekt číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027037 „Rozšíření výzkumných kapacit společnosti KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla v ČR, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.

Máte nějaké otázky?

Rádi Vám je zodpovíme.

Share