Mezinárodní spolupráce

Svět společnosti Knorr-Bremse rozšiřuje obzor

Zaměstnanci koncernu Knorr-Bremse vyvíjejí pracovní aktivity ve všech koutech světa. Díky 100 výrobních ve 30zemích působí společnost Knorr-Bremse globálně.

U společnosti Knorr-Bremse máte šanci rozšířit svou kariéru o další zajímavou kapitolu a rozšířit si obzor.

Faktory úspěšnosti pracovních stáží

V dnešní době přispívá k dalšímu sjednocování naší společnosti již více než 150 pracovníků vyslaných do zahraniční. Naši kolegové zde se o naše zaměstnance starají již dlouho předtím, než odcestují do nově zvolené destinace. Personální pracovníci přijímající společnosti pokládají za samozřejmé podílet se na tom, aby se naši zaměstnanci cítili od prvního dne dobře - v práci i ve volném čase.

Naše zaměstnance doprovází odborný poradce, který dbá na to, aby se mohli hned od počátku prosazovat se svým know-how a je neustále otevřený jejich potřebám.

I po svém návratu ze zahraniční stáže jste stále součástí stejné sítě, k níž patří vaše domácí organizace. Tato síť vás nyní povede dále. Jak, to záleží na vašem osobním rozvoji, kterého jste v mezičase dosáhli. Již v době vyslání je stanoven váš odborný poradce, který vás bude aktivně podporovat při plánování dalšího odborného rozvoje.

Samozřejmě to záleží na každém jednotlivém zaměstnanci, na jeho odborných a sociálních přednostech. Oceňuje se osobní angažovanost – to jste však již dokázali svým zaujetím pro zahraniční pobyt!

Zde můžete získat přehled o celosvětové síti společnosti Knorr-Bremse AG a jejích dceřiných společnostech:

Personální Oddělení

Personální Oddělení

V případě zájmu o některou z uvedených pozic nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese:

nabor@knorr-bremse.com
+420 703 170 160

Pokud chcete kontaktovat naše personální oddělení z důvodu jiných dotazů či žádostí, využijte, prosím, níže uvedený kontaktní formulář:

Share