Popis Projektu

Projekt probíhal od 15. prosince 2010 do 14. prosince 2012 a byl zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti. Cílem projektu bylo doplnění stávajícího systému vzdělávání a rozšíření vzdělávacích aktivit ve společnosti.

Dne 21. 3. 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele všech školení. Ze čtyř došlých nabídek byl vybrán generální dodavatel - společnost NTI Consulting, s.r.o.

V rámci projektu proběhla školení v oblastech měkkých dovedností, IT dovedností a cizích jazyků (angličtina, němčina a francouzština).

Cílem projektu bylo zvýšení odbornosti, kvalifikace a kompetentnosti zaměstnanců společnosti tak, aby byla posílena jejich adaptabilita na trhu práce a konkurenceschopnost firmy.

V průběhu projektu bylo podpořeno 147 zaměstnanců (celkem 731 absolventů) v rámci 58 odborných školení a školení měkkých dovedností, 15 IT kurzů a 5 jazykových kurzů.

Pro školení odborných a měkkých dovedností byli zaměstnanci společnosti rozděleni do následujících pěti skupin, podle jejich organizačního zařazení:

1. Management společnosti

2. Obchodníci (zaměstnanci obchodu a nákupu)

3. Interní auditoři a interní školitelé

4. THP zaměstnanci

5. Zaměstnanci logistiky a údržby

Pro všechny zaměstnance potom probíhaly kurzy PC dovedností a jazykové kurzy.

Pro zajištění další kontinuity projektu bylo vypracováno 8 produktů, jejichž cílem je sjednocení vzdělávání pro všechny cílové skupiny a zapracování vzdělávacích aktivit do stávajícího firemního procesu vzdělávání.

Máte nějaké otázky?

Rádi Vám je zodpovíme.

Share